Počet záznamov: 1  

Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2012

  1. Gazdíková, V Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2012 : zborník z medzinárodnej konferencie. Levoča, 25.-26.10. 2012. -- Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. -- ISBN : 978-80-8084-941-2. Majherová, J.. Jablonský, T.. Babiarz, M

Počet záznamov: 1