Počet záznamov: 1  

Adaptácia bakteriálnych kmeňov izolovaných zo sedimentov Strážskeho kanála a okolia Chemka Strážske v prítomnosti polychlórovaných bifenylov (PCB)

  1. Murínová, Slavomíra, 1985- Adaptácia bakteriálnych kmeňov izolovaných zo sedimentov Strážskeho kanála a okolia Chemka Strážske v prítomnosti polychlórovaných bifenylov (PCB). Dercová, Katarína, 1955-. Dudášová, Hana, 1984-. Lukáčová, Lucia, 1982- In: Zborník prednášok zo VII.konferencie s medzinárodnou účasťou - Sedimenty vodných tokov a nádrží, Bratislava 22.- 23. mája 2013. -- , s.197-202. -- 978-80-89062-90-4.
Počet záznamov: 1