Počet záznamov: 1  

Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia

  1. bývanie. bytové domy. budovy obytnéBacová, Andrea, 1962- Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - 1. ročník, 27.11.2012, FA STU, Bratislava. -- 1. vyd. -- Bratislava : STU v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav architektúry obytných budov, 2013. -- 102 s. -- ISBN : 978-80-227-3930-6. Mikušková, Dagmar, 1972-. Selcová, Ľubica, 1963-. Tóthová, Zuzana, 1964-. Alexy, Tibor. Glosová, Dagmar. Poslušná, Iva. Vitková, Ľubica, 1958-

Počet záznamov: 1