Počet záznamov: 1  

Úloha spoločenskovedných disciplín na technických univerzitách v procese globalizácie [elektronický zdroj]

  1. Heretiková, Katarína, 1947- Úloha spoločenskovedných disciplín na technických univerzitách v procese globalizácie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodného kolokvia organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU. Bratislava, 27.6. 2013. -- Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. -- CD-ROM, 171 s. -- Recenzované. -- ISBN : 978-80-227-3967-2.

Počet záznamov: 1