Počet záznamov: 1  

Možnosti využitia chemicky upraveného klinoptilolitu pre sorpciu priemyselných kontaminantov

  1. integrovaná bezpečnosť. Integrated Safety. sorption. klinoptilolit. sorpcia. priemyselná odpadová vodaLipovský, Marek, 1990- Možnosti využitia chemicky upraveného klinoptilolitu pre sorpciu priemyselných kontaminantov. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014. -- 81s CD. Sirotiak, Maroš, 1979-

Počet záznamov: 1