Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s

  1. priemyselné manažérstvo. Industrial Management. motivation. motivačné teórie. pracovná motivácia. motiváciaPálka, Matej, 1992- Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014. -- 69s CD. Čambálová, Iveta, 1968-