Počet záznamov: 1  

Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce

  1. 001.816. 378.2 spracovanie textov. písomný prejav. technika referovania. citácie. bibliografické odkazy. práce vysokoškolské. práce kvalifikačné. práce seminárne. práce diplomové-technika písaniaKatuščák, Dušan Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. -- 2.dopl.vyd. -- Bratislava : STIMUL, 1998. -- 118 s. -- ISBN : 80-85697-82-3.

Počet záznamov: 1