Počet záznamov: 1  

Physiological research

  1. 612Physiological Physiological research / Fyziologický ústav AV ČR. -- Praha : Fyziologický ústav AV ČR. -- 100 19960805a19919999m__y0sloy0103____ba. -- 110 aga. -- 430 Physiologica bohemoslovaca ISSN 0369-9463. -- 207 40 (1991)-----. -- Vychádza 6x ročne. -- ISSN : 0862-8408. -- 1802-9973 (online).
Počet záznamov: 1