Počet záznamov: 1  

Vodohospodársky spravodajca

  1. 628. 556. 626. 627Vodohospodársky Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie / Výskumný ústav vodného hospodárstva. -- Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve. -- 100 19971009a19589999m__y0sloy0103____ba. -- 207 1958-----. -- Mesačník. -- 110 afa. -- ISSN : 0322-886X.
Počet záznamov: 1