Počet záznamov: 1  

Návrh vnútrofiremného komunikačného systému v YMS, a. s. Trnava

  1. komunikačné systémy. vnútropodniková komunikácia. priemyselné inžinierstvoHoleš, Tomáš Návrh vnútrofiremného komunikačného systému v YMS, a. s. Trnava : Diplomová práca. -- Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002. -- 79 s abstr. Šrubařová, Ružena

Počet záznamov: 1