Počet záznamov: 1  

Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka II

  1. ekológia krajiny. vidiek. trvalá udržateľnosť. rozvoj vidieka. ekologická architektúraUrbanistické, Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka II : Technické aspekty obnovy vidieka. Zborník referátov z Medzinárodnej konferencie. -- Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2002. -- 49 s. -- ISBN : 80-227-1802-5.

Počet záznamov: 1