Počet záznamov: 1  

Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka II

  1. urbanizmus. ekológia krajiny. ekologická architektúra. urbanizmus sídielUrbanistické, Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka II : Urbanistické aspekty obnovy vidieka. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. -- Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2002. -- 37 s. -- ISBN : 80-227-1808-4.

Počet záznamov: 1