Počet záznamov: 1  

Voľba polotovaru (prídavky, backword planning)

  1. technológie strojárskej výroby. obrábanie. polotovaryHencz, Loránt Voľba polotovaru (prídavky, backword planning) : Bakalárska práca. -- Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2003. -- 38 s. Békés, Ján

Počet záznamov: 1