Počet záznamov: 1  

Trendy technického vzdělávání 2005

  1. 62. 37. (063) vzdelávanie technickéTrendy Trendy technického vzdělávání 2005 : Technická a informační výchova. Sborník. -- Praha : Votobia, 2005. -- 494 s. -- ISBN : 80-7220-227-8.

Počet záznamov: 1