Počet záznamov: 1  

Príspevok k priamemu výpočtu strednej aritmetickej odchýlky profilu drsnosti pri pozdĺžnom sústružení. Contribution to direct calculation of arithmetical average deviation from a mean line by longitudinal turning

  1. Lipa, Zdenko, 1944- Príspevok k priamemu výpočtu strednej aritmetickej odchýlky profilu drsnosti pri pozdĺžnom sústružení. Contribution to direct calculation of arithmetical average deviation from a mean line by longitudinal turning. Peterka, Jozef, 1963-. Pokorný, Peter, 1976-. Štefánek, Michal, 1940-. Tomaníček, Stanislav, 1955-. Tomaníčková, Dagmar, 1962- In: Roč. 5, č. 5 [cit. 2005-12-29 (2005). -- Materials Science and Technology [elektronický zdroj].
Počet záznamov: 1