Počet záznamov: 1  

Numerická simulácia vlastností tuhých látok na mikroskopickej úrovni

  1. genetický algoritmus. optimalizácia. simulované žíhanie. rekonštrukcia. ab initio. pásmová štruktúra. doba života pozitrónu. hranice zŕn. oxid uraničitý. magnetizmus. relaxácia. železo. simulated annealing. genetic algorithm. grain boundaries. magnetism. ab initio. positron lifetime. optimization. iron. uranium dioxide. relaxation. reconstruction. band structureVitkovská, Eva Numerická simulácia vlastností tuhých látok na mikroskopickej úrovni : dát. obhaj. 16.11.2016, č. ved. odboru 5-2-48. -- Bratislava :. -- 120 s., príl., AUTOREF. 2016, 23 s. Ballo, Peter

Počet záznamov: 1