Počet záznamov: 1  

Environmental Technology Systems for Intelligent Buildings

  1. Počítačové simulácie budov. Nízkoteplotné vykurovanie / vysokotelotné chladenie. Tepelná pohoda. Inteligentné budovy. Automatizácia budov. Intelligent buildings. Builing automation. Radiant heating / cooling systems. Thermal comfort. Building computational simulationsNémethová, Ema Environmental Technology Systems for Intelligent Buildings. -- 2020. Petráš, Dušan

Počet záznamov: 1