Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení na zdokonalenie systému riadenia ľudských zdrojov v smere zlepšenia spokojnosti zamestnancov v podniku Johnson Controls International spol. s r.o., odštepný závod Trenčín

  1. priemyselný podnik. riadenie. zamestnávateľ. spokojnosť zamestnancov. ľudské zdroje. employee satisfaction. management. human resources. industrial enterprise. employerKontová, Nikola Návrh opatrení na zdokonalenie systému riadenia ľudských zdrojov v smere zlepšenia spokojnosti zamestnancov v podniku Johnson Controls International spol. s r.o., odštepný závod Trenčín. -- 2015. Hrablik, Martin

Počet záznamov: 1