Počet záznamov: 1  

Bioanalytické metódy charakterizácie chemickej toxicity látok

  1. chemická toxicita. bioanalytické metódy. biosenzory. poškodenie DNA. chemical toxicity. bioanalytical methods. biosensors. DNA damageGubiová, Veronika Bioanalytické metódy charakterizácie chemickej toxicity látok. -- 2016. Labuda, Ján

Počet záznamov: 1