Počet záznamov: 1  

Monitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím družicovej radarovej polarimetrie

  1. polarimetria. polarimetrická dekompozícia. Sentinel-1. ALOS. detekcia zmien. polarimetry. polarimetric decomposition. change detection. ALOS. Sentinel-1Baráthová, Mária Monitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím družicovej radarovej polarimetrie. -- 2018. Papčo, Juraj

Počet záznamov: 1