Počet záznamov: 1  

Simulácie mobilných ad hoc sietí z pohľadu vrstvy smerovacieho protokolu

  1. ad hoc. simulácia. aodv. dymo. smerovacie protokoly. ad hoc. simulation. aodv. dymo. routing protocolsAndráš, Radovan Simulácie mobilných ad hoc sietí z pohľadu vrstvy smerovacieho protokolu. -- 2018. Filipek, Jozef

Počet záznamov: 1