Počet záznamov: 1  

Dekódovanie QC-MDPC kódov

  1. QC-MDPC kódy. McEliecov kryptosystém. post-kvantová kryptografia. teória kódovania. dekódovacie algoritmy. coding theory. QC-MDPC codes. McEliece cryptosystem. post-quantum cryptography. decoding algorithmsBaraniak, Tomáš Dekódovanie QC-MDPC kódov. -- 2019. -- 53 s., CD-ROM. Fabšič, Tomáš

Počet záznamov: 1