Počet záznamov: 1  

Mestský blok v Banskej Štiavnici

  1. líniová zástavba. vnútroblok. mikropriestory. infopoint. linear building. inner courtyard. micro spaces. infopointBrunclík, Adrián Mestský blok v Banskej Štiavnici. -- 2019. Borecká, Eva

Počet záznamov: 1