Počet záznamov: 1  

Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov pre vybrané priemyselné podniky

  1. odmeňovanie. stabilizácia. ľudské zdroje. fluktuácia. motivácia. human resources. fluctuation. stabilization. motivation. remunerationLamiová, Miroslava Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov pre vybrané priemyselné podniky. -- 2019. Bestvinová, Viera