Počet záznamov: 1  

Návrh marketingového plánu pre vybranú novovznikajúcu firmu

  1. marketingová stratégia. segmentácia. SWOT analýza. marketingový mix. marketing. marketing. marketing strategy. segmentation. SWOT analysis. marketing mixNosková, Veronika Návrh marketingového plánu pre vybranú novovznikajúcu firmu. -- 2019. Janáková, Hana

Počet záznamov: 1