Počet záznamov: 1  

Neuroevolúcia riadenia dynamických systémov

  1. neuroevolúcia. riadenie. genetický algoritmus. umelá neurónová sieť. artificial neural network. genetic algorithm. neuroevolution. controlMóder, Matej Neuroevolúcia riadenia dynamických systémov. -- Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020. -- 41 s. Sekaj, Ivan

Počet záznamov: 1