Počet záznamov: 1  

Návrh trajektórií pre robot Tinkerkit Braccio v prostredí Matlab

  1. Matlab. trajektória. robotický manipulátor. Arduino. Tinkerkit Braccio. robotic manipulator. Matlab. Arduino. Tinkerkit Braccio. trajectoryKostúr, Samuel Návrh trajektórií pre robot Tinkerkit Braccio v prostredí Matlab. -- Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020. -- 59 s. Sekaj, Ivan

Počet záznamov: 1