Počet záznamov: 1  

Realizácia interných auditov v priemyselnom podniku

  1. manažérstvo kvality. interný audit. audit procesu. nápravné opatrenia. preverovanie účinnosti nápravných opatrení. quality management. internal audit. process audit. corrective measures. effectiveness check of corrective measuresBieliková, Gabriela Realizácia interných auditov v priemyselnom podniku. -- 2020. Kučerová, Marta

Počet záznamov: 1