Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie procesu vnútropodnikovej komunikácie v podniku SPEDAS, s.r.o

  1. manažérska komunikácia. zamestnanci. podnik. interná komunikácia. komunikácia. employees. communication. companyDanihelová, Mária Návrh opatrení na zlepšenie procesu vnútropodnikovej komunikácie v podniku SPEDAS, s.r.o. -- 2020. Homokyová, Mária

Počet záznamov: 1