Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie adaptačného procesu a stabilizácie novoprijatých zamestnancov v podniku MAHLE Behr Senica s.r.o

  1. novoprijatí zamestnanci. stabilizácia. adaptačný proces. adaptation process. newly hired employees. stabilizationJarásová, Nikoleta Návrh opatrení na zlepšenie adaptačného procesu a stabilizácie novoprijatých zamestnancov v podniku MAHLE Behr Senica s.r.o. -- 2020. Homokyová, Mária

Počet záznamov: 1