Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti v podniku Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia

  1. vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. vzdelávací proces. metódy vzdelávania. education and development of employees. methods of education. educational processValentovičová, Karin Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti v podniku Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia. -- 2020. Homokyová, Mária

Počet záznamov: 1