Počet záznamov: 1  

Návrh plánovania a riadenia osobnej kariéry zamestnancov v podniku SUPRATEK s.r.o

  1. kariéra. plánovanie kariéry. riadenie kariéry. career planning. career management. careerŠušotová, Ivana Návrh plánovania a riadenia osobnej kariéry zamestnancov v podniku SUPRATEK s.r.o. -- 2020. Homokyová, Mária

Počet záznamov: 1