Počet záznamov: 1  

Explicit Model Predictive Control Design for Heat Exchanger

  1. optimalizačný problém. explicitný zákon riadenia. kvalita riadenia. výpočtová zložitosť. explicitné prediktívne riadenie. výmenník tepla. explicit model predictive control. heat exchanger. optimization problem. explicit control law. control performance. computational complexityGalčíková, Lenka Explicit Model Predictive Control Design for Heat Exchanger. -- 2020. Oravec, Juraj

Počet záznamov: 1