Počet záznamov: 1  

Návrh využívania finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia v podniku THERMOPLASTIK s.r.o

  1. finančná analýza. Súvaha. Prehľad peňažných tokov. pomerové ukazovatele. Výkaz ziskov a strát. balance sheet. cash flow statement. financial analysis. ratios. profit and loss statementMocková, Dominika Návrh využívania finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia v podniku THERMOPLASTIK s.r.o. -- 2020. Homokyová, Mária

Počet záznamov: 1