Počet záznamov: 1  

MotoShield: Vývoj programátorského rozhrania, identifikácia, riadenie a úprava didaktického prístroja na riadenie rýchlosti motorov

  1. application programming interface. MotoShield. system identification. Arduino. DC motor. PID controller. identifikácia. Arduino. programátorské rozhranie. jednosmerný motor. PID regulátor. MotoShieldBoldocký, Ján MotoShield: Vývoj programátorského rozhrania, identifikácia, riadenie a úprava didaktického prístroja na riadenie rýchlosti motorov. -- 2020. Takács, Gergely

Počet záznamov: 1