Počet záznamov: 1  

Možnosti využitia IKT vo vzdelávaní študentov SŠ a VŠ = Information and communication technology in education students in secondary and higher education

  1. informačné technológie. komunikačné technológieŠutiaková, Ingrid Možnosti využitia IKT vo vzdelávaní študentov SŠ a VŠ = Information and communication technology in education students in secondary and higher education : Diplomová práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009. -- 87 s príl (1 CD-ROM). -- Študijný program: učiteľstvo technických profesijných predmetov. -- Študijný odbor: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Hrmo, Roman, 1964-