Počet záznamov: 1  

Bezpečnosť elektrických zariadení - Prepäťová ochrana v spoločnosti Slovnaft, a.s. = Safety of electric equipment - Overvoltage protections applied in Slovnaft, Joint Stock Company

  1. prepätie. nebezpečenstvo výbuchuSztruhár, František Bezpečnosť elektrických zariadení - Prepäťová ochrana v spoločnosti Slovnaft, a.s. = Safety of electric equipment - Overvoltage protections applied in Slovnaft, Joint Stock Company : Diplomová práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009. -- 65 s 1 CD-ROM. -- Študijný program: environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo. -- Kombinácia študijných odborov: 4.3.2 environmentálne inžinierstvo, 8.3.5 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Balog, Karol, 1949-