Počet záznamov: 1  

Kvalita školy

  1. kvalita školyBilčík, Alexander, 1969- Kvalita školy : Dizertačná práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009. -- 119 s príl (autoreferát). -- Študijný program: Didaktika technických profesijných predmetov. -- Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika. -- Obhajoba: 2.9.2009. Hrmo, Roman, 1964-. Linczényi, Alexander, 1932-. Bílek, Martin. Albert, Alexander