Počet záznamov: 1  

Rozvoj kľúčových kompetencií a vyučovanie technických odborných predmetov

  1. kľúčové kompetencie. výučbaPavúrová, Edita, 1968- Rozvoj kľúčových kompetencií a vyučovanie technických odborných predmetov : Dizertačná práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009. -- 104 s príl (1 CD-ROM, autoreferát). -- Študijný program: Didaktika technických profesijných predmetov. -- Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika. -- Obhajoba: 2.9.2009. Hrmo, Roman, 1964-. Schuller, Ivan, 1947-. Driensky, Dušan, 1928-. Albert, Alexander