Počet záznamov: 1  

Tvorba výučbového portálu pre podporu vzdelávania v oblasti počítačových sietí = Creation of e-learning portal for promoting education of computer networks

  1. výučbový portál. Moodle. PHPRoh, Michal Tvorba výučbového portálu pre podporu vzdelávania v oblasti počítačových sietí = Creation of e-learning portal for promoting education of computer networks : Diplomová práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009. -- 70 s 1 CD-ROM. -- Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov. -- Študijný odbor: 5.2.14 automatizácia. Hrmo, Roman, 1964-