Počet záznamov: 1  

Určenie hodnoty teplotného koeficientu elektrického odporu medi = Determination of value of resistance temperature coeficientof Copper

  1. meď. elektrický odporKocsisová, Edina, 1987- Určenie hodnoty teplotného koeficientu elektrického odporu medi = Determination of value of resistance temperature coeficientof Copper : Bakalárska práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009. -- 52 s 1 CD-ROM. -- Študijný program: technické materiály. -- Študijný odbor: 5.2.26 materiály. Sorentínyová, Zuzana, 1963-

Počet záznamov: 1