Počet záznamov: 1  

Klíma školy a triedy = Atmosphere of the school and class

  1. klíma triedyPeterčák, Peter Klíma školy a triedy = Atmosphere of the school and class : Diplomová práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009. -- 79 s 1 CD-ROM. -- Študijný program: učiteľstvo technických profesijných predmetov. -- Študijný odbor: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Hrmo, Roman, 1964-

Počet záznamov: 1