Počet záznamov: 1  

Didaktická úprava odborného textu k predmetu Teória obrábania = Didactic modification of specialized text on the subject Theory of Machining

  1. učebný text. samoštúdium. dištančné vzdelávanieFehér, Tibor Didaktická úprava odborného textu k predmetu Teória obrábania = Didactic modification of specialized text on the subject Theory of Machining : Dizertačná práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010. -- 113 s príl. -- Vedný odbor: 72-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy. -- Špecializácia: Teória vyučovania technických odborných predmetov. Hrmo, Roman, 1964-