Počet záznamov: 1  

Informačno-komunikačné technológie v práci učiteľa

  1. učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch. Teaching Practical Subjects in Engineering MajorsHovanjec, Zdeněk, 1965- Informačno-komunikačné technológie v práci učiteľa : Bakalárska práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010. -- 46 s., CD-ROM. Hrmo, Roman, 1964-