Počet záznamov: 1  

Sebareflexia učiteľa

  1. sebareflexia. učiteľ. personality. teacher. učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch. Teaching Practical Subjects in Engineering MajorsChovanová, Hana, 1987- Sebareflexia učiteľa : Bakalárska práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010. -- 47 s., CD-ROM. Hrmo, Roman, 1964-