Počet záznamov: 1  

Rozvoj informačnej kompetencie prostredníctvom e-learningu

  1. e-learning. pedagogický experiment. kľúčové kompetencie. kompetencieKučerka, Daniel, 1965- Rozvoj informačnej kompetencie prostredníctvom e-learningu : Dizertačná práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011. -- 138 s., autoreferát, CD-ROM. -- Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika. -- Študijný program: Didaktika technických profesijných predmetov. Hrmo, Roman, 1964-

Počet záznamov: 1