Počet záznamov: 1  

Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetov na strednej škole

  1. pedagogický experiment. didaktika technických profesijných predmetov. Didactics of Technical Professional SubjectsOravec, Miroslav, 1963- Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetov na strednej škole : Dizertačná práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011. -- 109 s., autoreferát, CD - ROM. -- Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika. -- Študijný program: Didaktika technických profesijných predmetov. Hrmo, Roman, 1964-