Počet záznamov: 1  

Veľkoplošné zváranie kombinovaných kovov v pevnom stave

  1. explosion welding. heat treatment. tepelné spracovanie. titán. hliník. meď. metalografická analýza. zváranie explóziou. strojárske technológie a materiály. Machine Technologies and MaterialsGatial, Martin, 1975- Veľkoplošné zváranie kombinovaných kovov v pevnom stave : Dizertačná práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. -- 128 s., autoreferát. -- Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7 strojárske technológie a materiály. -- Študijný program: Strojárske technológie a materiály. Turňa, Milan

Počet záznamov: 1