Počet záznamov: 1  

Rozvoj kľúčových kompetencií a vyučovanie technických odborných predmetov

  1. kľúčové kompetencie. didaktika technických profesijných predmetov. Didactics of Technical Professional SubjectsŠimurdová, Lucia, 1981- Rozvoj kľúčových kompetencií a vyučovanie technických odborných predmetov : Dizertačná práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010. -- 137 s., autoreferát, CD-ROM. -- Číslo a názov študijného odboru: 1.1.10 Odborová didaktika. -- Študijný program: Didaktika technických profesijných predmetov. Hrmo, Roman, 1964-

Počet záznamov: 1