Počet záznamov: 1  

E-learning odborných technických predmetov = E-learning teaching is realized through e-learning courses compared to traditional lessons witha teacher and to compare the results with similar studies

  1. e-learning. dištančné vzdelávanieMezei, Jozef, 1958- E-learning odborných technických predmetov = E-learning teaching is realized through e-learning courses compared to traditional lessons witha teacher and to compare the results with similar studies : Dizertačná práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011. -- 166 s. -- študijný program: Didaktika technických profesijných predmetov. -- Číslo a názov študijného odboru: 1.1.10 Odborová didaktika. Hrmo, Roman, 1964-